Lokaliteter: Straumfjord: 18.04.2021

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Lokalitet:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:18.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst18.04.2021


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2021