Lokaliteter: Bjørkelangen: 06.05.2021

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Lokalitet:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:06.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Platyptilia isodactylus (Landøydafjærmøll) 
Merknad:1. egistrering i løpet av 13 år 
Fenofase:Voksenstadiet04.05.2021