Lokaliteter: Løvstakken øst: 25.05.2021

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Løvstakken øst (Bergen, Vestland)
Dato:25.05.2021
Registrert:31.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis apicella (Stripesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen