Lokaliteter: Killingtjørna: 03.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Killingtjørna (Karmøy, Rogaland)
Dato:03.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bactra lancealana (Sivsumpvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere observert


Artsdatabanken logo
Art:Epiblema scutulana (Tistelstengelvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen