Lokaliteter: Holseker: 09.09.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:09.09.2021
Registrert:12.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:14 grader, tåke
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix nervosa
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen