Lokaliteter: Holseker: 14.09.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:14.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:8 grader, vindstille.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen