Lokaliteter: Ferkingstad øst.: 18.07.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Ferkingstad øst. (Karmøy, Rogaland)
Dato:18.07.2021
Registrert:14.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elachista luticomella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen