Lokaliteter: Holseker: 20.10.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:20.10.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:10 grader, regn.
Kommentar til metode:Ved utelampe.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen