Lokaliteter: Presthammer: 04.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:04.06.2021
Registrert:29.11.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia aurulentella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter quercifoliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for lokalitet.