Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Vassmoen, Lauvøya: 05.04.2023

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Lokalitet:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:05.04.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst01.04.2023


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Sang for første gang01.04.2023


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst25.03.2023


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2023


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring02.04.2023


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst25.03.2023


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2023


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring03.03.2023


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst02.04.2023


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang02.04.2023


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst25.03.2023


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2023


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.03.2023


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang06.03.2023


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2023


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2023