Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Taraldset: 23.04.2023

Rapportør:LARS MAGNE TARALDSET
Observatører:LARS MAGNE TARALDSET
Lokalitet:Taraldset (Volda, Møre og Romsdal)
Dato:23.04.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst11.04.2023


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang11.04.2023


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst17.04.2023


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Sang for første gang17.04.2023


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2023


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Sang for første gang23.04.2023


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst14.04.2023


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang14.04.2023


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2023


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang10.04.2023


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2023


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang07.04.2023