Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Krossleite: 05.06.2023

Rapportør:S. H. Myklebust
Observatører:S. H. Myklebust
Lokalitet:Krossleite (Alver, Vestland)
Dato:05.06.2023
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Kommentarer til observasjonene:4 vipeunger på den gamle gress-fforballbanen ved Lindåshallen

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vipe (Vanellus vanellus)
Antall:6
Merknad:2 voksne og 4 vipeunger på gamle grasbana ved Lindåshallen