Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Blindheim: 10.06.2023

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Blindheim (Bergen, Vestland)
Dato:10.06.2023
Registrert:21.06.2023
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis geminana (Stor seljesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen