Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Nordbotten: 29.01.2024

Rapportør:Nordbotten Rune
Observatører:Nordbotten Rune
Lokalitet:Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Dato:29.01.2024
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Havre
 Jordnøtter
 Meiseboller
 Nek (kornband)
 Solsikkefrø
 Spekk
Snødekke på bakken:Ikke snødekke
Kommentarer til observasjonene:Lørdag og søndag var der lite fugl grunna storm med orkankast. har difor registrert heile veka.var enno meir fugl på matstasjonen tidlegare i vinter når det var snødekt.

Målinger

Temperatur:5ºC

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Antall:7
Merknad:litt færre enn siste åra


Artsdatabanken logo
Art:Bokfink (Fringilla coelebs)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Antall:14
Merknad:mykje meir enn før. kjem til faste tider om føremiddagen.


Artsdatabanken logo
Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Gråhegre (Ardea cinerea)
Antall:8
Merknad:sit å fiskar i strankanten


Artsdatabanken logo
Art:Gråsisik (Carduelis flammea)
Antall:12


Artsdatabanken logo
Art:Gråtrost (Turdus pilaris)
Antall:25
Merknad:går nok mest på marka ,lite på matingstasjonen


Artsdatabanken logo
Art:Grønnfink (Carduelis chloris)
Antall:50


Artsdatabanken logo
Art:Grønnsisik (Carduelis spinus)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Hare (Lepus timidus)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Havørn (Haliaeetus albicilla)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Hjort (Cervus elaphus)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Katt (Felis catus)
Antall:1
Merknad:prøver å halde den mest unna så fuglane får ete i fred


Artsdatabanken logo
Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:13


Artsdatabanken logo
Art:Kråke (Corvus cornix)
Antall:21
Merknad:mest rundt


Artsdatabanken logo
Art:Munk (Sylvia atricapilla)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Ravn (Corvus corax)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Rugde (Scolopax rusticola)
Antall:1
Merknad:på tunet men ikkje på matstsjonane


Artsdatabanken logo
Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Antall:13
Merknad:mest på marka rundt


Artsdatabanken logo
Art:Røyskatt (Mustela erminea)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Skjære (Pica pica)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Spettmeis (Sitta europaea)
Antall:2
Merknad:fast gjest i vinter


Artsdatabanken logo
Art:Spurvehauk (Accipiter nisus)
Antall:1
Merknad:jaktar av og til, men mindre enn sist vinter. Tok mange måsar tidleg i haust/ettersommar. minst 8 på ei veke når fiskemåsen beita mark på bøen.


Artsdatabanken logo
Art:Storspove (Numenius arquata)
Antall:15
Merknad:mest på marka rundt


Artsdatabanken logo
Art:Stær (Sturnus vulgaris)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Svartmeis (Periparus ater)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Svarttrost (Turdus merula)
Antall:8


Artsdatabanken logo
Art:Vipe (Vanellus vanellus)
Antall:1
Merknad:noko utanfor foringsområde