Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Presthammer: 02.04.2024

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:02.04.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen