Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Eiabu, Movik: 02.05.2006

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Lokalitet:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
Dato:02.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring30.04.2006


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2006


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst29.04.2006


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring28.04.2006


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring30.04.2006


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.04.2006


Art:Pieris napi (Rapssommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet01.05.2006


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring29.04.2006


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring01.05.2006