Lokaliteter: Balderheim: 13.04.2007

Rapportør:Søre Fusa Oppvekstsenter/Avdeling skule
Observatører:4. - 7. trinn
Lokalitet:Balderheim (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:13.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring10.04.2007


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.03.2007


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring23.01.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring11.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring11.03.2007


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring28.03.2007


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring28.03.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.04.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.04.2007


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring10.04.2007


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger14.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring14.03.2007


Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst10.03.2007


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst07.03.2007


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst07.03.2007


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst04.03.2007


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst04.03.2007