Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Straume-Arefjordskogen: 24.06.2007

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Straume-Arefjordskogen (Øygarden, Vestland)
Dato:24.06.2007
Registrert:26.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Tur for å se etter sommerfugler

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Annet
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Annet
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Annet
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Annet
Leveområde:Eng