Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Presthammer: 04.08.2008

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:04.08.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phycitodes albatella (Blek smalmott)
Antall:1
Kommentar:Ny for Rogaland
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia immundana (Brun kveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen