Lokaliteter: Leitene: 23.05.2008

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:23.05.2008
Registrert:16.02.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elachista exactella
Antall:2
Voksestadium:Voksen