Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Halvorset: 08.07.1999

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Halvorset (Sigdal, Buskerud)
Dato:08.07.1999
Registrert:10.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyaniris semiargus (Engblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brenthis ino (Engperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus optilete (Myrblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aricia artaxerxes (Sankthansblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes cnicana (Tistelpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen