Lokaliteter: Blika: 28.06.2009

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland og Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Blika (Hjartdal, Vestfold og Telemark)
Dato:28.06.2009
Registrert:09.01.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Også håving.
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eilema lurideola (Blygrå lavspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta auricoma (Broket kveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydrelia sylvata (Grå kjerrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania funebris (Gullrisengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia venosata (Marmordvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Horisme tersata (Stripemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Metzneria metzneriella
Antall:1
Voksestadium:Voksen