Lokaliteter: Presthammer: 22.05.2011

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:22.05.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Slitt eks, vandrer.


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen