Lokaliteter: Dalen, Litleskare: 16.05.2011

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Lokalitet:Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Dato:16.05.2011
Registrert:07.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia venosata (Marmordvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På husveggen.