Lokaliteter: Løken: 31.07.2011

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Dag Fjeldstad
Lokalitet:Løken (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:31.07.2011
Registrert:15.08.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Caryocolum fraternella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Male. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora saxicolella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Male. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Elachista maculicerusella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scythris limbella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Female. Gen.prep.