Li: 10.07.2011

Norge»Rogaland»Sandnes»Li»10.07.2011

Registrert informasjon

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Område:Li (Sandnes, Rogaland)
Dato:10.07.2011
Registrert:16.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen