Lokaliteter: Grønnlien: 08.01.2013

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:08.01.2013
Registrert:09.01.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:4 grader og fuktig.
Kommentar til metode:Ved utelys.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen