Lokaliteter: Nygårdsparken: 17.01.2013

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nygårdsparken (Bergen, Vestland)
Dato:17.01.2013
Registrert:31.01.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Ved utelys på Meteorologisk institutt.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen