Lokalitet: Alnes

ArtLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Pieris napi (Rapssommerfugl)1105.08.2010
Udea lutealis (Blek engmott)1105.08.2010