Lokalitet: Østmarka

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)12226.06.2011
Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)11114.07.2012
Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)11126.06.2011
Limenitis populi (Ospesommerfugl)11114.07.2012
Ochlodes sylvanus (Engsmyger)11126.06.2011
Papilio machaon (Svalestjert)11114.07.2012