Gullhella

Norge»Viken»Asker»Gullhella»

Gullhella

ArtLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)1119.07.2014
Colias palaeno (Myrgulvinge)1112.07.2014