Liadalene naturreservat

Norge»Oppland»Nord-Fron»Liadalene naturreservat»

Liadalene naturreservat

ArtLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)1103.06.2015
Rheumaptera hastata (Praktkorsmåler)1103.06.2015
Choreutis diana (Bjørkebredmøll)1121.05.2018