Oppland

Norge»Oppland»

Oppland

 • Papestra biren (Blåbærfly) Nils Rogn (01.05.2019)
 • Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner) Nils Rogn (01.05.2019)
 • Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner) Nils Rogn (01.05.2019)
 • Cerura vinula (Stor gaffelstjert) Svein Bekkum (30.04.2019)
 • Orthosia populeti (Plettseljefly) Svein Bekkum (30.04.2019)
 • Colocasia coryli (Hasselmunkefly) Svein Bekkum (30.04.2019)
 • Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner) Svein Bekkum (30.04.2019)
 • Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner) Svein Bekkum (30.04.2019)
 • Stigmella confusella/lapponica/sorbi Nils Rogn (29.04.2019)
 • Orthosia incerta (Variabelt seljefly) Nils Rogn (29.04.2019)
 • Stigmella confusella/lapponica/sorbi Nils Rogn (29.04.2019)
 • Panolis flammea (Furufly) Nils Rogn (29.04.2019)
 • Acleris logiana (Hvit flatvikler) Nils Rogn (29.04.2019)
 • Selenia tetralunaria (Praktmånemåler) Svein Bekkum (29.04.2019)
 • Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner) Svein Bekkum (29.04.2019)
 • Anticlea badiata (Brun rosemåler) Svein Bekkum (29.04.2019)
 • Papestra biren (Blåbærfly) Svein Bekkum (29.04.2019)
 • Panolis flammea (Furufly) Svein Bekkum (28.04.2019)
 • Orthosia cruda (Lite seljefly) Svein Bekkum (28.04.2019)
 • Endromis versicolora (Vårspinner) Svein Bekkum (28.04.2019)
 • Trichopteryx polycommata (Leddvedtungemåler) Svein Bekkum (28.04.2019)
 • Orthosia populeti (Plettseljefly) Nils Rogn (26.04.2019)
 • Panolis flammea (Furufly) Nils Rogn (25.04.2019)
 • Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly) Nils Rogn (25.04.2019)