Hopp til hovedinnhold

Vertsplante: Syreslekta (Rumex)

Syreslekta (Rumex)
Opphavsrett: Gunvor Hustoft

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt: Syreslekta (Rumex)

Rumex-slekten (syrer og høymoler) inneholder omkring 20 arter i vår flora, en del av disse er innførte arter som har forvillet seg. Ofte må man ha modne frukter for å kunne sette sikkert navn på artene. Syre-artene har hunn- og hannblomster på hvert sitt individ (særbu), mens høymolene har dem på samme individ (sambu). Høymolene er større og kraftigere enn syrene.

Andre navn: syre og høymole