Hopp til hovedinnhold

Vertsplante: Blokkebær (Vaccinium uliginosum)

Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt: Bærlyngslekta (Vaccinium)
Art: Blokkebær (Vaccinium uliginosum)

Blokkebær eller skinntryte som den også kalles, er svært vanlig over hele landet. Du finner den i sumpskog, myrer og heier. Den kan vokse både fuktig og ganske tørt og oftest på næringsfattig jord. I fjellet kan du finne den på tørre skrinne rabber.

Kjennetegn: Blokkebær kan forveksles med blåbær ved første øyekast. Men ser du nærmere etter, er bladene hos blokkebær mer blågrønne og de er ikke tannet slik som hos blåbær. Stengelen er rund og mer vedaktig enn den kantete blåbærstengelen. Blokkebærene er litt større, og mattere enn blåbærene. Inni er de gulgrønne.

Andre navn: mikkelsbær, skinntryte

Engelsk navn: Bog Bilberry