Primula vulgaris (Kusymre)

Primula vulgaris (Kusymre)

Kusymre (Primula vulgaris)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Nøkleblomfamilien (Primulaceae)
Slekt: Nøkleblomslekta (Primula)
Art: Kusymre (Primula vulgaris)

Kusymra er en flårig urt på rundt 10 cm. Blomsten er svovelgul og den trives i løs, kalkrik jord i skog. Ytterst i skjærgården kan den også vokse i åpen lynghei og i ganske myrete drag. Historisk sett markerte blomstringen av kusymra at det var slutt på vinterforingen av kyrne og at de kunne sendes på beite.

Kusymra er en utpreget kystplante som finnes fra Aust-Agder til Nordland, men det er bare på ytre Vestlandet og stedvis i Trondheim at den er vanlig. I disse traktene er den et typisk vårtegn. Kusymra er valgt til fylkesblomst for Hordaland.

Andre navn: kusom