Hopp til hovedinnhold

Vertsplante: Almeslekta (Ulmus)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Almefamilien (Ulmaceae)
Slekt: Almeslekta (Ulmus)

Almeslekten er vanskelig, men vi regner nå i Norge at vi har en viltvoksende art (alm). Det finnes mange former av alm, den har underarter og krysser seg også med innførte almearter som har vært plantet (lundalm, vrangalm og storalm).

Engelsk navn: Elm