Hopp til hovedinnhold

Vertsplante: Engtjæreblom (Viscaria vulgaris)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Nellikfamilien (Caryophyllaceae)
Slekt: Tjæreblomslekta (Viscaria)
Art: Engtjæreblom (Viscaria vulgaris)

Engtjæreblom er lett å kjenne igjen med sine sterkt mørkerosa blomster. Karakteristisk for planten er at den har noen mørke limringer overst på stengelen. Her fester små insekter seg fast. Muligens er det en måte å hindre insekter som er dårlige bestøvere fra å komme til i blomsten. Det er først og fremst insekter med lange snabler som dagsommerfugler og humler som kommer til i de rørformete begrene og bestøver planten. Engtjæreblom fins først og fremst i tørre enger og jorddekte berg, og oftest på kalkfattig grunn. Planten er på tilbakegang fordi den hører til de gamle slåtteengene som i dag gor til med busker og skog eller blir gjødset opp til moderen enger med kraftige gras. Den er vanlig på Østlandet inn til Hedemark og Oppland, og i indre og midtre fjordstrøk til Nordmøre. Ellers på Vestlandet er den mindre vanlig.

Engelsk navn: Sticky Catchfly