Eupithecia

 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (10.09.2010)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (26.08.2010)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (09.09.2021)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (09.09.2021)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (08.09.2021)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (08.09.2021)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Øyvind Stickler (31.08.2021)
 • Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) Øyvind Stickler (31.08.2021)
 • Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) Øyvind Stickler (11.08.2021)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Turid og Jarle Bakken (08.08.2021)
 • Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) John Stenersen (05.08.2021)
 • Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Eupithecia indigata (Furudvergmåler) Leiv Tommas Haugen (14.05.2021)
 • Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler) Nils Rogn (19.06.2020)
 • Eupithecia venosata (Marmordvergmåler) Nils Rogn (30.07.2020)
 • Eupithecia lariciata (Lerkedvergmåler) Nils Rogn (14.06.2020)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)
 • Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) John Stenersen (08.08.2020)
 • Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) Bjørn Arve Sagvolden (02.08.2020)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Ole Terland (21.05.2020)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Eli Gates (01.08.2018)
 • Eupithecia pimpinellata (Gjeldkarvedvergmåler) Alf Tore Mjøs (04.08.2019)
 • Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) Nils Rogn (25.07.2019)
 • Eupithecia sinuosaria (Bånddvergmåler) Nils Rogn (14.07.2019)
 • Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler) Nils Rogn (11.07.2019)
 • Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Eupithecia intricata (Einerdvergmåler) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler) Ivar Stormo (25.08.2019)
 • Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) Anders Lundberg (17.06.2019)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Anders Lundberg (20.05.2019)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Anders Lundberg (18.05.2019)
 • Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) Anders Lundberg (17.05.2019)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Anders Lundberg (16.05.2019)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Stein Rui (28.08.2019)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) John Stenersen (13.08.2019)
 • Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) John Stenersen (13.08.2019)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) John Stenersen (13.08.2019)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) John Stenersen (13.08.2019)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) John Stenersen (13.08.2019)
 • Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) John Stenersen (13.08.2019)
 • Eupithecia tenuiata (Seljedvergmåler) Svein Bekkum (12.08.2019)
 • Eupithecia indigata (Furudvergmåler) Jan-Erik Olsen (02.05.2019)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Anders Lundberg (01.05.2019)
 • Eupithecia dodoneata (Eikedvergmåler) Alf Tore Mjøs (29.06.2015)
 • Eupithecia plumbeolata (Marimjelledvergmåler) Alf Tore Mjøs (05.07.2015)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) Alf Tore Mjøs (05.07.2015)