Phytometra viridaria (Blåfjærfly)

  • Phytometra viridaria (Blåfjærfly) Jonny Hals (21.05.2018)
  • Phytometra viridaria (Blåfjærfly) Even Mjaaland (25.06.2011)
  • Phytometra viridaria (Blåfjærfly) Even Mjaaland (05.06.2011)
  • Phytometra viridaria (Blåfjærfly) Even Mjaaland (02.06.2010)
  • Phytometra viridaria (Blåfjærfly) Olav Krogsæter (20.06.2010)
  • Phytometra viridaria (Blåfjærfly) Kjell Mjølsnes (29.05.2009)