Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

Lepidoptera (Moths and butterflies)»Rhopalocera (Butterflies)»Nymphalidae (Brush-footed butterflies)»Nymphalinae»Nymphalis»

Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-08-282011-08-27 Drøbak (Akershus, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-08-232011-08-23Østmarka (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-08-182011-08-18 Kloterudveien (Akershus, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-08-182011-08-02 Tårnbrygga, Jomfruland (Telemark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-08-172011-08-17 Kleivneset (Nordland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-08-042011-08-04Otteid (Storedal) (Østfold, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-07-302011-07-30Østmarka (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-07-192011-04-23 Otteid (Storedal) (Østfold, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-04-292011-04-25Hjellsbråten (Akershus, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-04-222003-04-18 Kvidavigjå (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-04-112011-04-09 Gjennestadvannet NV (Vestfold, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-03-162006-08-03Hagen (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-02-052008-04-22 Åsane (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-01-092006-08-22 Eikeland (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-01-092006-08-15 Lassaskaret (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-01-042009-03-24 Hølland (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-01-042007-05-01 Øvrabø (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-01-042007-05-01 Hølland (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-12-282007-04-01 Hølland (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-12-282007-04-01 Åsane (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-12-282007-03-24 Åsane (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-09-062006-08-25 Tronsvanglia (Hedmark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-08-181998-06-03 Strandebråtan (Buskerud, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-07-262006-08-15Bøleveien 18 (Vestfold, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-06-181998-04-23Svevatnet (Hordaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-06-111999-06-05 Heimseteråsen (Buskerud, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-06-032004-05-31 Granabukta (Nord-Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-05-032010-05-03 Hagen rundt huset (Hedmark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2010-02-262006-07-08 Bandaksjøen (Telemark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-10-122007-06-10 Gran (Nord-Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-09-032009-09-03 Gløshaugen (Sør-Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-06-292009-06-26 Haltdalen (Sør-Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-06-012009-06-01 Sulusåsen (Buskerud, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-05-142009-04-27 Østmarka (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-252009-04-25 Horjemsberga (Nord-Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-252009-04-25 Sandbekken (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-242009-04-24 Dæli (Akershus, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-232009-04-17 Dæli (Akershus, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-03-241977-05-01 Presthammer (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-03-232007-05-01 Sandbekken (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-01-272006-08-14 Presthammer (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-11-272007-05-03Setervegen, Sorperoa (Oppland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-08-122008-08-12 Årnestangen (Akershus, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-05-042008-05-04Østmarka (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-05-042007-05-01 Helsingset (Buskerud, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-04-202008-04-20 Bergevegen (Hedmark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-04-192008-04-19 Maridalen, Sandermosen (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2008-04-172008-04-17 Skjelset (Hedmark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2007-12-292007-04-01Kragerø (Telemark, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2007-12-062007-04-27Hølland (Rogaland, Norway)