Argyresthia fundella

Lepidoptera (Moths and butterflies)»"Micro-heterocera" (Micro-moths)»Yponomeutidae (Ermine moths)»Argyresthiinae»Argyresthia»

Argyresthia fundella

Show: Participants photos / Photos of species

  • Argyresthia fundella Even Mjaaland (2014-06-11)
  • Argyresthia fundella Even Mjaaland (2014-06-03)
  • Argyresthia fundella Even Mjaaland (2014-06-03)
  • Argyresthia fundella Even Mjaaland (2013-06-25)