Thera juniperata (Juniper Carpet)

SpeciesAndel av lokaliteterLocalitiesObservationsLast observation
Thera juniperata (Juniper Carpet)33.3%232021-10-20