Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-022009-07-01 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-012009-06-30Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-11-272008-08-19Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-11-242008-07-10 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-08-202008-07-30Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-07-282008-07-28Drangedal (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-12-112007-07-25Eidfjord sentrum (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-12-062007-07-02Fornebu, Lilløyplassen (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-07-242007-07-23Eidfjord sentrum (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-07-222007-07-22Eidfjord sentrum (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-07-202007-07-19Simadalen (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo