Pandemis corylana (Chequered Fruit-tree Tortrix)

  • Pandemis corylana (Chequered Fruit-tree Tortrix) Even Mjaaland (2010-08-02)
  • Pandemis corylana (Chequered Fruit-tree Tortrix) Kjell Mjølsnes (2010-08-08)
  • Pandemis corylana (Chequered Fruit-tree Tortrix) Øyvind Stickler (2010-07-28)