Amphipyra perflua

 • Amphipyra perflua Stein Rui (2018-07-08)
 • Amphipyra perflua Stein Rui (2014-07-20)
 • Amphipyra perflua John Stenersen (2016-08-14)
 • Amphipyra perflua Elin Hamre (2016-07-27)
 • Amphipyra perflua Lars Erik Johannessen (2015-08-12)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2013-08-02)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2012-09-05)
 • Amphipyra perflua Øyvind Stickler (2012-08-20)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2012-08-03)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2012-08-01)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2011-08-24)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2011-08-16)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2011-08-05)
 • Amphipyra perflua Dag Øivind Ingierd (2011-07-31)
 • Amphipyra perflua Øyvind Stickler (2011-07-24)
 • Amphipyra perflua Even Mjaaland (2010-08-02)
 • Amphipyra perflua Even Mjaaland (2010-07-31)
 • Amphipyra perflua Øyvind Stickler (2010-08-06)
 • Amphipyra perflua Frode Falkenberg (2009-08-15)
 • Amphipyra perflua Kjell Tore Vogsland (2007-08-16)