Observatør Mosjøen videregående skole

SpeciesAndel av lokaliteterLocalitiesObservationsNum. imagesLast observation
Laothoe populi (Poplar Hawk-moth)100%1112019-06-30