Fraxinus excelsior (Ash)

Fraxinus excelsior (Ash)

Ash (Fraxinus excelsior)
Originator: Siri Skoglund

Systematics :

Kingdom: Plantae
Artificial group: Vascular plant (Tracheophytes)
Superphylum: Spermatophyte
Phylum: Magnoliophyta
Subclass: Magnoliidae
Family: Oleaceae
Genus: Fraxinus
Species: Ash (Fraxinus excelsior)

Norwegian name: Ask

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)

Norwegian Red List 2015: Vulnerable