Lokaliteter: Brumåsavegen: 29.03.2014

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:29.03.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 13 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Polygonia c-album (Hvit c)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Overvintrerne dukker opp
© Hans Brubak (29.03.2014)