Lokaliteter: Krossleitet: 29.03.2014

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Lokalitet:Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Dato:29.03.2014
Registrert:01.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klarvær, varmt
Kommentar til metode:Ventet arten i blomstrende vårlyng
Kommentar til funn:Flere individ kommer til lyngplantene
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frede Thorsheim (29.03.2014)